Katalog artyku堯w biurowych
Nasz adres
PeJPe Sp馧ka Jawna
ul. ㄆkasi雟kiego 24/14
05-820 Piast闚

tel. 733 881 171
e-mail: sklep@pejpe.pl

https://www.pejpe.pl
E-mail: sklep@pejpe.pl

Polityka prywatno軼i

Szanowni Pa雟two, 

W dniu 25 maja 2018 roku wesz這 w 篡cie nowe Rozporz康zenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporz康zenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO). 

Nowe przepisy, a w szczeg鏊no軼i art. 13 RODO nak豉daj na nas obowi您ek zapewnienia w豉軼iwej ochrony danych osobowych oraz przekazania Pa雟twu informacji odno郾ie przetwarzania danych. 

W zwi您ku z powy窺zym informujemy: 

Administrator Danych Osobowych (ADO) 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PeJPe Sp馧ka Jawna z siedzib w Piastowie (05-820) przy ul. ㄆkasi雟kiego 24/14, wpisana przez S康 Rejonowy w Warszawie, XIV Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego pod numerem KRS 0000442069.

Z Administratorem mo積a kontaktowa si pisemnie, za pomoc poczty tradycyjnej na adres PeJPe Sp馧ka Jawna ul. ㄆkasi雟kiego 24/14 (05-820) Piast闚 lub za po鈔ednictwem poczty elektronicznej pod adresem  ado@pejpe.pl  


CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH


Aby m鏂 korzysta z us逝g naszego sklepu, nale篡 za這篡 Konto U篡tkownika. Potrzebne do tego s Twoje dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prawid這wej rejestracji, zawarcia umowy sprzeda篡, jak r闚nie jej realizacji. Podane przez Ciebie dane s przez nas przetwarzane w celach zwi您anych z funkcjonowaniem sklepu i 鈍iadczeniem oferowanych w nim us逝g. 

Cel przetwarzania danych: 
  • - Utworzenie i zarz康zanie Kontem U篡tkownika 
  • - Realizowanie Twoich zam闚ie min. obs逝ga p豉tno軼i za zam闚ienie 
  • - Marketing bezpo鈔edni oferowanych towar闚 i us逝g, inny ni newsletter 
  • - Przesy豉nie newslettera, promocji itp. 
  • - Prawid這we przeprowadzenie ewentualnej reklamacji 
  • - Obs逝ga zg這sze sk豉danych za pomoc formularza kontaktowego 

Zbieranie przez nas Twoich danych nast瘼uje na podstawie Twojej zgody lub wynika wprost z przepis闚 prawa.

Podstawa przetwarzania: 

- Umowa sprzeda篡/鈍iadczenia us逝g lub obs逝ga przedsprzeda積a na Twoje 篡czenie, maj帷a na celu zawarcie umowy sprzeda篡 (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na podstawie wyra穎nej przez Ciebie zgody potwierdzonej przez akceptacj tre軼i Regulaminu i Polityki Prywatno軼i. 

- Konieczno嗆 wykonania przez nas obowi您ku prawnego, np. zwi您anego z rachunkowo軼i (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

- Ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszcze, prowadzenie marketingu bezpo鈔edniego, w celach analitycznych i statystycznych, badanie satysfakcji klient闚 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator zapewnia, 瞠 przetwarzanie danych w tych celach nie b璠zie narusza praw i wolno軼i os鏏, kt鏎ych dane dotycz. 

- Administrator po otrzymaniu od Ciebie zgody ma prawo przetwarzania danych takich jak adres e-mail i numer telefonu aby m鏂 Ci przesy豉 informacje handlowe. 

- Podstaw przetwarzania przez Administratora Twojego adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu przesy豉nia Ci na wskazany adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych, w tym newsletter闚 Sp馧ki, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja wyra幡a zgoda udzielana dobrowolnie przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach Sklepu Internetowego. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH 


Aby m鏂 w prawid這wy spos鏏 obs逝篡 Twoje zam闚ienie na wybrany przez Ciebie towar/us逝g, nale篡 poda Administratorowi nast瘼uj帷e dane: 
- rejestruj帷 Konto U篡tkownika – Nazw firmy, NIP firmy, adres rejestrowy, numer telefonu, adres e-mail,

Twoje dane osobowe b璠 przetwarzane przez Administratora w celu przyjmowania zam闚ie, realizacji umowy, dokonania wzajemnych rozlicze i podj璚ia dzia豉 przed zawarciem umowy na Twoje 膨danie.
Mo瞠sz r闚nie odst徙i od podania ww. danych, jednak wi捫e si to z mo磧iwo軼i odmowy Administratora do przyj璚ia Twojego zam闚ienia lub prawid這wego wykonania umowy. Nie podaj帷 wymienionych danych, nie b璠zie r闚nie mo磧iwo軼i zarejestrowania Konta U篡tkownika w naszym sklepie jak i otrzymywania informacji reklamowych, promocyjnych i ofertach specjalnych. 
Dla realizacji niekt鏎ych zam闚ie na charakterystyczny towar/us逝g, mo瞠sz zosta poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Ich zakres zostanie wskazany na odpowiednich stronach naszego sklepu.


CZAS PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA ZBIERANYCH DANYCH 


Twoje dane b璠 przez nas przechowywane i przetwarzane tylko przez okres wynikaj帷y z przepis闚 RODO, czyli: 
- na czas niezb璠ny do prawid這wej realizacji zam闚ienia na towar/us逝g; 
- do czasy ci捫enia na nas obowi您ku prawnego, na podstawie kt鏎ego mamy obowi您ek przetwarzania Twoich danych; 
- do czasu ustania mo磧iwo軼i dochodzenia, ustalania lub obrony pojawiaj帷ych si mo磧iwych roszcze zwi您anych z zrealizowanym dla Ciebie zam闚ieniem na towar/us逝g np. reklamacji, serwisu; 
- do cel闚 kontaktu z Administratorem b璠 przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a p騧niej b璠 archiwizowane przez okres 3 lat od zako鎍zenia kontaktu; jest to uzasadnione konieczno軼i odtworzenie tre軼i takiego kontaktu w zwi您ku z dochodzeniem ewentualnych roszcze; 
- do czasu wyra瞠nia przez Ciebie 膨dania usuni璚ia Twoich danych osobowych z bazy marketingowej; 
- przez okres 6 lat od dnia zrealizowania zam闚ienia na towar/us逝g – ze wzgl璠u na wype軟ienie obowi您ku podatkowego i ksi璕owego.


TWOJE UPRAWNIENIA 


W ka盥ym momencie przechowywania przez nas i przetwarzania Twoich danych, przys逝guje Ci prawo dost瘼u do nich oraz otrzymania ich kopii, ich zmian lub pe軟e usuni璚ie (z bazy marketingowej - je瞠li dane osobowe s przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo鈔edniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwi您ane z takim marketingiem bezpo鈔ednim), ograniczenia ich przetwarzania, do przeniesienia ich do innego Administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urz璠u Ochrony Danych Osobowych. 


BEZPIECZE垶TWO ZBIERANYCH DANYCH 


Aby zapewni Ci bezpiecze雟two przekazanych nam Twoich danych, stosujemy 鈔odki techniczne i organizacyjne zgodne z wytycznymi prawa. 
Nasza strona jest administrowana przez firm nazwa.pl 
Ponadto zapewniamy r闚nie bezpiecze雟two Twoich danych wewn徠rz naszej firmy poprzez zobowi您anie wszystkich naszych pracownik闚 i wsp馧pracownik闚 do zachowania Twoich danych w tajemnicy, traktowania ich poufnie i z godno軼i.


AUTOMATYCZNE ZBIERANIE DANYCH (COOKIES) 


Aby zapewni Ci prawid這we dzia豉nie naszej strony internetowej i sklepu, jak wi瘯szo嗆 witryn internetowych, korzystamy z plik闚 cookies (ciasteczka). Pozwalaj one zar闚no nam jak i naszym partnerom na dostosowanie strony internetowej do Twoich indywidualnych potrzeb. Oznacza to zapisywanie Twoich danych na Koncie U篡tkownika aby nie musia wpisywa ich przy ka盥ym logowaniu do sklepu np. informacji o adresie wysy趾i zam闚ionego towaru/us逝gi, danych kontaktowych, sposobu p豉tno軼i. Pozwalaj nam r闚nie korzysta z nich w celach statystycznych i marketingowych aby鄉y mogli tworzy dla Ciebie odpowiednie wy鈍ietlane tre軼i. 
Pliki cookies to okre郵enie dotycz帷e niedu篡ch plik闚 tekstowych umieszczanych w Twoim urz康zeniu ko鎍owym (komputer, tablet, telefon). Cookies nie powoduj zmian w ustawieniach na Twoim urz康zeniu. 
W ka盥ej chwili masz prawo do usuni璚ia lub ograniczenia plik闚 cookies jak i do ich blokowania. Oznacza to, 瞠 niekt鏎e funkcjonalno軼i w sklepie internetowym zostan dla Ciebie ograniczone. 


ZEWN邛RZNE PODMIOTY WSP茛PRACUJ。E


Dla naszego prawid這wego dzia豉nia, korzystamy z us逝g podmiot闚 zewn皻rznych. Dla prawid這wego wykonania zleconego nam przez Ciebie zam闚ienia na towary/us逝gi, mo瞠my przekazywane Twoje dane do tych podmiot闚. Mog by to :
- firmy kurierskie lub pocztowe - w celu dostarczenia Ci przesy趾i, 
- banki – dla obs逝瞠nia Twojej p豉tno軼i za zam闚iony towar/us逝g,
- serwisy zewn皻rzne – dla wykonania zleconej us逝gi serwisowej,
- agencjom reklamowym – dla przeprowadzenia akcji promocyjnej lub reklamowej,
- podmiotom nabywaj帷ym wierzytelno軼i – aby uregulowa ewentualne zad逝瞠nia,
- organom administracji publicznej na ich wyra幡e 篡czenie na podstawie odpowiednich dokument闚,
- i innym - w celu innego wsparcia prowadzonej przez nas dzia豉lno軼i. 
Przekazanie Twoich danych osobowych do wsp馧pracuj帷ych z nami podmiotami nast徙i w okre郵onych celach lub w celu wype軟ienia obowi您k闚 prawnych na這穎nych na administratora danych osobowych.

Jednak mimo naszych stara, okaza si mo瞠, 瞠 powy窺za lista nie przedstawia wszystkich gryp wsp馧pracuj帷ych z nami podmiot闚 zewn皻rznych. Wynika to z faktu, 瞠 cz窷 naszych wsp馧pracuj帷ych podmiot闚 zewn皻rznych cz瘰to korzysta ze swoich podwykonawc闚. Je郵i chcesz dowiedzie si czego wi璚ej o naszych zewn皻rznych podmiotach wsp馧pracuj帷ych zapraszamy do kontaktu pod adresem ado@pejpe.pl


AKTUALIZACJA I ZMIANA POLITYKI PRYWATNO列I 


Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczeg鏊nych postanowie naszej polityki prywatno軼i bez konieczno軼i uprzedniego informowania o tym. Prosimy o ka盥orazowe sprawdzenie naszej polityki prywatno軼i przed skorzystaniem z naszej oferty, aby w razie mo磧iwych zmian i aktualizacji zapozna si z ich bie膨c wersj.